මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
Angulimala ENG.cbz 2020-11-29 28 MB
Angulimala ENG.pdf 2020-11-29 31 MB
Angulimala SING.cbz 2020-11-29 30 MB
Angulimala SING.pdf 2020-11-29 18 MB
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 2020-10-25 152 MB
Punnika ENG.cbz 2020-11-29 13 MB
Punnika ENG.pdf 2020-11-29 14 MB
Punnika SING.pdf 2020-11-29 8 MB
Punnika SINH.cbz 2020-11-29 13 MB
අනගාරික ධර්මපාල අපදානය - කේ බී සුගතදාස.pdf 2020-11-28 53 MB
ඉබේ සකුව - කුමාරතුංග මුනිදාස.pdf 2020-12-01 16 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 2020-10-25 109 MB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 2020-12-01 24 MB
ධර්මපාල ප්‍රතිරාවය - ආනන්ද ගුරුගේ.pdf 2020-11-28 185 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 2020-11-28 24 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 2020-11-22 25 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 2020-11-29 46 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 4 MB
සරණ ගමන විනිශ්චය - ඤාණාලංකාර හිමි සිරිධම්ම හිමි.pdf 2020-11-29 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴