මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
කල්‍යාණී ශාසනවංශය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1935.pdf 2022-08-04 42 MB
ක්‍රියා විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග.pdf 2022-07-11 70 MB
දළ්හීකම්මෝපසම්පදා විනිශ්චය - 1874.pdf 2022-08-14 21 MB
දළ්හීකරණනිච්ඡය - සරණජෝතිතිස්ස හිමි 1933.pdf partial 2022-08-14 35 MB
ධම්මපද විවරණය - මොරගල්ලේ සිරි ඤාණෝභාසතිස්ස හිමි 1962.pdf 2022-07-23 135 MB
මාන මද නිරෝධය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි 1954.pdf 2022-08-14 25 MB
ව්‍යාකරණ විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග 1937.pdf 2022-08-04 76 MB
විදර්ශනා භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 1997.pdf 2022-08-14 6 MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2007.pdf 2022-07-04 365 MB
සඟි බණ මැදුම්සඟිය 1 - යක්කඩුවේ ප්‍රඥාරාම හිමි 1957.pdf 2022-07-26 244 MB
සිරිපා වනයේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග 1 - කුඩාවේ පේමාලෝක හිමි 2008.pdf 2022-09-01 28 MB
සිරිපා වනයේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග 2 - කුඩාවේ පේමාලෝක හිමි 2010.pdf 2022-09-01 30 MB
සිරිපා වනයේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග 3 - කුඩාවේ පේමාලෝක හිමි 2013.pdf 2022-09-01 41 MB
සීමා විනිශ්චය - බලපිටියේ විසුද්ධාලෝක හිමි 1968.pdf 2022-07-15 32 MB
සුමුදු බොදු බවුන් මග - ගොඩ්වින් සමරරත්න 1997.pdf 2022-09-05 61 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴