මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Abhidharma_Margaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Abhidharmaye_Mulika_Karunu.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bauddhayage_Athpotha.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bodhi_Pakshika_Dharma.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Bodhi_Poojawa.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
Buddha_Neethi_Sangrahaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Chathalisakara_Maha_Vipassana_Bhawanawa.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Chathurarya_Sathya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Dharma_Winishchaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Keles_Ekdahas_Pansiyaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Paramitha_Prakaranaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Patichcha_Samuppada_Vivarana.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Pohoya_Dinaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Punyopadeseya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Sathipattana_Bhawana_Kramaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
Shasanavatharanaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
Suvisi_Gunaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 5 MB
Ubhaya_Prathimokshaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 826 KB
Upasampada_Sheelaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 4 MB
Vidarshana_Bhavana_Kramaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Wanchaka_Dharma.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
අභිධර්ම මාර්ගය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 29 MB
උපසම්පදා ශීලය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
ධර්‍ම විනිශ්චය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
නිර්වාණ විනිශ්චය හා පුනුරුප්පත්ති ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 4 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය.pdf කලුසුදු රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය 1956.pdf grayscale රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 163 MB
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
පුණ්‍යෝපදේශය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පොහොය දිනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
බුද්ධ නීති සංග්‍ර‍හය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බෝධි පූජාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
මංගල ධර්ම විස්තරය - ගොඩිගමුවේ සෝරත හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 11 MB
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ - චරිතාපදානය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 124 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි චරිත කතාව - ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 6 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි යතුරුලියනය කල පොත් 21.zip රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
විනය කර්ම පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 9 MB
ශාසනාවතරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය (බුරුමයේ).pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 5 MB
සූවිසි මහ ගුණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴