මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline ගොනු ගණන: 5 Tipitaka.app CST Offline 736 MB
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip මෘදුකාංග 3 GB
Buddha_Jayanthi_Android_App_v2.apk මෘදුකාංග 2 GB
Buddha_Jayanthi_Computer_v3.zip මෘදුකාංග 2 GB
Tipitaka.app.zip මෘදුකාංග 87 MB
bjt_books_for_android_app.zip මෘදුකාංග 2 GB
bjt_newbooks-for-android-app.zip මෘදුකාංග 3 GB
dhammapada-offline-v4.zip මෘදුකාංග 121 MB
pirith-offline-computer.zip මෘදුකාංග 126 MB
sinhala unicode fonts 2020.zip මෘදුකාංග 981 KB
typed-books-offline-3.zip මෘදුකාංග 20 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl මෘදුකාංග 1 MB
tipitaka-app-linux-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 178 MB
tipitaka-app-mac-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 174 MB
tipitaka-app-windows-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 173 MB
tipitaka-app-android-fts-db.zip Tipitaka.app CST Offline 62 MB
tipitaka-app-android.apk Tipitaka.app CST Offline 149 MB
pali-sinhala-dictionary-offline.zip windows linux mac මෘදුකාංග 3 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴