මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 736 MB මෘදුකාංග
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip මෘදුකාංග 3 GB
Buddha_Jayanthi_Android_App_v2.apk මෘදුකාංග 2 GB
Buddha_Jayanthi_Computer_v3.zip මෘදුකාංග 2 GB
Tipitaka.app.zip මෘදුකාංග 87 MB
bjt_books_for_android_app.zip මෘදුකාංග 2 GB
bjt_newbooks-for-android-app.zip මෘදුකාංග 3 GB
dhammapada-offline-v4.zip මෘදුකාංග 121 MB
pali-sinhala-dictionary-offline.zip windows linux mac මෘදුකාංග 3 MB
pirith-offline-computer.zip මෘදුකාංග 126 MB
sinhala unicode fonts 2020.zip මෘදුකාංග 981 KB
tipitaka-app-android.apk Tipitaka.app CST Offline 149 MB
tipitaka-app-android-fts-db.zip Tipitaka.app CST Offline 62 MB
tipitaka-app-linux-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 178 MB
tipitaka-app-mac-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 174 MB
tipitaka-app-windows-v3.zip Tipitaka.app CST Offline 173 MB
typed-books-offline-3.zip මෘදුකාංග 20 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl මෘදුකාංග 1 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴