මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf භික්ෂු විනය 3 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf භික්ෂු විනය 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf භික්ෂු විනය 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf භික්ෂු විනය 24 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf භික්ෂු විනය 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf භික්ෂු විනය 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf භික්ෂු විනය 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf භික්ෂු විනය 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf භික්ෂු විනය 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf භික්ෂු විනය 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf භික්ෂු විනය 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf භික්ෂු විනය 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf භික්ෂු විනය 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf භික්ෂු විනය 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned භික්ෂු විනය 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed භික්ෂු විනය 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf භික්ෂු විනය 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf භික්ෂු විනය 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf භික්ෂු විනය 8 MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 2021.pdf භික්ෂු විනය 8 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf භික්ෂු විනය 307 MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf භික්ෂු විනය 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf භික්ෂු විනය 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf භික්ෂු විනය 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf භික්ෂු විනය 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf භික්ෂු විනය 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf භික්ෂු විනය 35 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf භික්ෂු විනය 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf භික්ෂු විනය 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf භික්ෂු විනය 265 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf භික්ෂු විනය 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf භික්ෂු විනය 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf භික්ෂු විනය 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf භික්ෂු විනය 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමි.pdf new print භික්ෂු විනය 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf භික්ෂු විනය 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf භික්ෂු විනය 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf භික්ෂු විනය 15 MB
සීමානයදප්පනය.pdf භික්ෂු විනය 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴