මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
English Files: 9, Size: 389 MB චිත්‍ර කතා
චිත්‍ර කතා Files: 25, Size: 614 MB පින්තූර වගු සටහන්
80 මහා ශ්‍රාවක පින්තූරය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 193 KB
Angulimala Story.pdf English 31 MB
Buddha Carithaya Part 1.pdf English 72 MB
Buddha Carithaya Part 2.pdf English 70 MB
Buddha Carithaya Part 3.pdf English 73 MB
Buddha Carithaya Part 4.pdf English 13 MB
Buddha Carithaya Part 5.pdf English 77 MB
Buddha Carithaya Part 6.pdf English 5 MB
TR1 වෙසක් පුන් පොහොය දිනය.pdf චිත්‍ර කතා 14 MB
TR3 බලගතු සාමණේර හතර නමගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 27 MB
Venerable Punnika.pdf English 14 MB
Vishakha Part 1.pdf English 34 MB
අංගුලිමාල කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 18 MB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
අසුභ භාවනා රූප සටහන්.pdf පින්තූර වගු සටහන් 6 MB
ආතාපි සටහන්.pdf පින්තූර වගු සටහන් 2 MB
ආශ්චර්යමත් රුවන්වැලිසෑය ප්‍රතිසංස්කරණ පින්කම.pdf පින්තූර වගු සටහන් 6 MB
කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 4 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 43 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.zip පින්තූර වගු සටහන් 101 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 1.pdf චිත්‍ර කතා 77 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 2.pdf චිත්‍ර කතා 74 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 3.pdf චිත්‍ර කතා 75 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 4.pdf චිත්‍ර කතා 13 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 5.pdf චිත්‍ර කතා 78 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 6.pdf චිත්‍ර කතා 13 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 1.zip පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 2.zip පින්තූර වගු සටහන් 10 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 3.zip පින්තූර වගු සටහන් 33 MB
දු ස න සෝ 1 - පරදාර සේවනයෙන් වළකිමු.pdf චිත්‍ර කතා 10 MB
දු ස න සෝ 2 - පරදාර සේවනයෙන් වළකිමු.pdf චිත්‍ර කතා 7 MB
දු ස න සෝ 3 - පරදාර සේවනයෙන් වළකිමු.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
දු ස න සෝ 4 - පරදාර සේවනයෙන් වළකිමු.pdf චිත්‍ර කතා 6 MB
නමෝ බුද්ධස්ස - බුදුගුණ වැඩිමේ අනුසස්.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
පුණ්නිකා රහත් තෙරණිය.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
බුදුසිරිත සිතුවමින් - වේරගොඩ සාරද හිමි 1991.pdf පින්තූර වගු සටහන් 398 MB
මතකභත්ත ජාතකය - ගෙල සිඳුණු එළුවාගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 6 MB
මුද්‍රණය සඳහා බුද්ධ රූපය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
රතන සූත්‍රය - චිත්‍ර කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 17 MB
විජය සූත්‍රය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 699 KB
විශාඛා උපාසිකාවගේ කතාව 1.pdf චිත්‍ර කතා 31 MB
විශාඛා උපාසිකාවගේ කතාව 2.pdf චිත්‍ර කතා 24 MB
විශාඛා උපාසිකාවගේ කතාව 3.pdf චිත්‍ර කතා 17 MB
සක්වල විභංගය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 948 KB
සදහම් සුරතුර පත්‍රිකා - කඩවත ගුණානන්ද හිමි 2019.pdf පින්තූර වගු සටහන් 45 MB
සදහම් සෙවණ පිටු පත්‍රිකා - කඩවත ගුණානන්ද හිමි 2007.pdf පින්තූර වගු සටහන් 61 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි 1993.pdf english පින්තූර වගු සටහන් 151 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි 2013.pdf sinhala පින්තූර වගු සටහන් 54 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴