මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
චිත්‍ර කතා Files: 13, Size: 227 MB පින්තූර වගු සටහන්
80 මහා ශ්‍රාවක පින්තූරය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 193 KB
Angulimala ENG.cbz චිත්‍ර කතා 28 MB
Angulimala ENG.pdf චිත්‍ර කතා 31 MB
Angulimala SING.cbz චිත්‍ර කතා 30 MB
Angulimala SING.pdf චිත්‍ර කතා 18 MB
Punnika ENG.cbz චිත්‍ර කතා 13 MB
Punnika ENG.pdf චිත්‍ර කතා 14 MB
Punnika SING.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
Punnika SINH.cbz චිත්‍ර කතා 13 MB
TR1 වෙසක් පුන් පොහොය දිනය.pdf චිත්‍ර කතා 14 MB
TR3 බලගතු සාමණේර හතර නමගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 27 MB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
ආතාපි සටහන්.pdf පින්තූර වගු සටහන් 2 MB
කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 4 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.pdf පින්තූර වගු සටහන් 43 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.zip පින්තූර වගු සටහන් 101 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 1.zip පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 2.zip පින්තූර වගු සටහන් 10 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 3.zip පින්තූර වගු සටහන් 33 MB
නමෝ බුද්ධස්ස - බුදුගුණ වැඩිමේ අනුසස්.pdf චිත්‍ර කතා 8 MB
මතකභත්ත ජාතකය - ගෙල සිඳුණු එළුවාගේ කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 6 MB
මුද්‍රණය සඳහා බුද්ධ රූපය.jpg පින්තූර වගු සටහන් 3 MB
රතන සූත්‍රය - චිත්‍ර කතාව.pdf චිත්‍ර කතා 17 MB
විජය සූත්‍රය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 699 KB
සක්වල විභංගය.pdf පින්තූර වගු සටහන් 948 KB
සදහම් පිටු සහ ධර්ම පත්‍රිකා.zip පින්තූර වගු සටහන් 25 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴