මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Palibhashavatharanaya_1.htm පාලි ඉගෙනුම 2 MB
Palibhashavatharanaya_2.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
Palibhashavatharanaya_3.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
Sarala_Pali_Shikshakaya.htm පාලි ඉගෙනුම 3 MB
ඉබේ සකුව - කුමාරතුංග මුනිදාස.pdf පාලි ඉගෙනුම 16 MB
ත්‍රිභාෂාරත්නාකරය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 29 MB
පඨමපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 17 MB
පාලි වාක්‍ය රචනාව හා පරිවර්තන පරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1947.pdf පාලි ඉගෙනුම 18 MB
පාලි හුරුව කඩිනම් පාඨමාලාව - බලංගොඩ ඤාණවිහාරි හිමි.zip v2 පාලි ඉගෙනුම 30 MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 19 MB
පාලිභාෂාවතරණය 1 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 36 MB
පාලිභාෂාවතරණය 2 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 29 MB
පාලිභාෂාවතරණය 3 - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
පාලිභාෂාවතරණයතුර - මලලගම සුමනනන්ද හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 35 MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf v1 පාලි ඉගෙනුම 27 MB
පාළිපාඨාවලී - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 40 MB
පිරිවෙන් පාලි පොත 1.pdf පාලි ඉගෙනුම 7 MB
සරල පාලි ප්‍රවේශය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 52 MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned පාලි ඉගෙනුම 6 MB
සරල පාලි ශික්ෂකය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf පාලි ඉගෙනුම 2 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴