මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාටීකා - වීරවර්ධන 1930.pdf ටීකා 88 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip ටීකා 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf ටීකා 203 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf ටීකා 395 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 1 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1928.pdf ටීකා 60 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 2 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1930.pdf ටීකා 109 MB
සාරත්ථ මඤ්ජූසා - මනෝරථපුරණී ටීකා.pdf ටීකා 185 MB
සාරත්ථදීපනී විනය ටීකා 1 - සාරිපුත්ත හිමි 1914.pdf ටීකා 133 MB
සාරත්ථදීපනී විනය ටීකා 2 - සාරිපුත්ත හිමි 1933.pdf ටීකා 24 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගන්න.
෴෴