පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 736 MB 2019-11-07
චිත්‍ර කතා Files: 2, Size: 41 MB 2019-12-04
ත්‍රිපිටක සූචි Files: 4, Size: 33 MB 2019-10-29
දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් Files: 20, Size: 1 GB 2019-10-28
පාලි අට්ටකතා Files: 52, Size: 4 GB 2019-10-28
පාලි ඉගෙනුම Files: 21, Size: 400 MB 2019-10-28
පාලි භාෂාව Files: 78, Size: 6 GB 2019-10-28
පින්තූර වගු සටහන් Files: 13, Size: 195 MB 2019-10-29
භාවනා කමටහන් Files: 34, Size: 2 GB 2019-10-28
භික්ෂු විනය Files: 31, Size: 2 GB 2019-10-28
Abhidharma_Margaya.htm 2019-10-29 3 MB
Abhidharmaye_Mulika_Karunu.htm 2019-10-29 2 MB
Bauddhayage_Athpotha.htm 2019-10-29 2 MB
Bodhi_Pakshika_Dharma.htm 2019-10-29 2 MB
Bodhi_Poojawa.htm 2019-10-29 1 MB
Buddha_Neethi_Sangrahaya.htm 2019-10-29 2 MB
Chathalisakara_Maha_Vipassana_Bhawanawa.htm 2019-10-29 2 MB
Chathurarya_Sathya.htm 2019-10-29 2 MB
Dharma_Winishchaya.htm 2019-10-29 2 MB
Karma_Vipaka.htm 2019-10-29 2 MB
Keles_Ekdahas_Pansiyaya.htm 2019-10-29 3 MB
Milinda_Prashnaya.htm 2019-10-29 9 MB
Palibhashavatharanaya_1.htm 2019-10-28 2 MB
Palibhashavatharanaya_2.htm 2019-10-28 3 MB
Palibhashavatharanaya_3.htm 2019-10-28 3 MB
Paramitha_Prakaranaya.htm 2019-10-29 3 MB
Patichcha_Samuppada_Vivarana.htm 2019-10-29 2 MB
Pohoya_Dinaya.htm 2019-10-29 2 MB
Punyopadeseya.htm 2019-10-29 2 MB
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 2019-10-28 4 MB
Sarala_Pali_Shikshakaya.htm 2019-10-28 3 MB
Sarala_Sinhala_Milinda_Prashnaya.htm 2019-10-29 579 KB
Sathipattana_Bhawana_Kramaya.htm 2019-10-29 1 MB
Shasanavatharanaya.htm 2019-10-29 3 MB
Sihala_Vatthu.htm 2019-10-28 2 MB
Suvisi_Gunaya.htm 2019-10-29 5 MB
TR1 වෙසක් පුන් පොහොය දිනය.pdf 2019-12-04 14 MB
TR3 බලගතු සාමණේර හතර නමගේ කතාව.pdf 2019-12-06 27 MB
Ubhaya_Prathimokshaya.htm 2019-10-29 826 KB
Upasampada_Sheelaya.htm 2019-10-29 4 MB
Vidarshana_Bhavana_Kramaya.htm 2019-10-29 2 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 2019-10-28 9 MB
Wanchaka_Dharma.htm 2019-10-29 2 MB
tipitaka-app-android.apk 2019-11-10 149 MB
tipitaka-app-android-fts-db.zip 2019-11-08 62 MB
tipitaka-app-linux-v3.zip 2019-11-07 178 MB
tipitaka-app-mac-v3.zip 2019-11-07 174 MB
tipitaka-app-windows-v3.zip 2019-11-07 173 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 2019-11-05 57 MB
කර්ම විභාගය - මැදඋයන්ගොඩ විමලකීර්ති හිමි.pdf 2019-12-11 241 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 2019-10-28 98 MB
නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය - කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි.pdf 2019-10-29 483 KB
පරමත්ථමඤ්ජුසා විසුද්ධිමග්ගටීකා - ධම්මපාල ථෙර.pdf 2019-11-05 318 MB
පිරිවෙන් පාලි.pdf 2019-11-05 7 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl 2019-11-05 1 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 2019-11-05 395 MB
සිරි ජිනවංස ථේරාපදානය - දිගන සුගතවංස හිමි.pdf 2019-11-05 3 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴