පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 720 MB 2019-11-07
අභිධර්ම Files: 49, Size: 3 GB 2019-10-19
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB 2019-10-19
ඉපැරණි පොත් Files: 24, Size: 718 MB 2019-10-20
ත්‍රිපිටක සූචි Files: 4, Size: 33 MB 2019-10-29
දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් Files: 20, Size: 1 GB 2019-10-28
පාලි අට්ටකතා Files: 52, Size: 4 GB 2019-10-28
පාලි ඉගෙනුම Files: 21, Size: 400 MB 2019-10-28
පාලි භාෂාව Files: 78, Size: 6 GB 2019-10-28
පින්තූර වගු සටහන් Files: 12, Size: 195 MB 2019-10-29
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය Files: 60, Size: 6 GB 2019-10-18
භාවනා කමටහන් Files: 34, Size: 2 GB 2019-10-28
භික්ෂු විනය Files: 31, Size: 2 GB 2019-10-28
මෘදුකාංග Files: 13, Size: 14 GB 2019-10-18
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි Files: 51, Size: 336 MB 2019-10-20
වෙනත් Files: 109, Size: 4 GB 2019-10-20
සිංහල අට්ටකථා Files: 21, Size: 2 GB 2019-10-20
සූත්‍ර Files: 18, Size: 1 GB 2019-10-19
Abhidharma_Margaya.htm 2019-10-29 3 MB
Abhidharmaye_Mulika_Karunu.htm 2019-10-29 2 MB
Bauddhayage_Athpotha.htm 2019-10-29 2 MB
Bodhi_Pakshika_Dharma.htm 2019-10-29 2 MB
Bodhi_Poojawa.htm 2019-10-29 1 MB
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip 2019-08-25 3 GB
Buddha_Neethi_Sangrahaya.htm 2019-10-29 2 MB
Chathalisakara_Maha_Vipassana_Bhawanawa.htm 2019-10-29 2 MB
Chathurarya_Sathya.htm 2019-10-29 2 MB
Dharma_Winishchaya.htm 2019-10-29 2 MB
Karma_Vipaka.htm 2019-10-29 2 MB
Keles_Ekdahas_Pansiyaya.htm 2019-10-29 3 MB
Milinda_Prashnaya.htm 2019-10-29 9 MB
Palibhashavatharanaya_1.htm 2019-10-28 2 MB
Palibhashavatharanaya_2.htm 2019-10-28 3 MB
Palibhashavatharanaya_3.htm 2019-10-28 3 MB
Paramitha_Prakaranaya.htm 2019-10-29 3 MB
Patichcha_Samuppada_Vivarana.htm 2019-10-29 2 MB
Pohoya_Dinaya.htm 2019-10-29 2 MB
Punyopadeseya.htm 2019-10-29 2 MB
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 2019-10-28 4 MB
Sarala_Pali_Shikshakaya.htm 2019-10-28 3 MB
Sarala_Sinhala_Milinda_Prashnaya.htm 2019-10-29 579 KB
Sathipattana_Bhawana_Kramaya.htm 2019-10-29 1 MB
Shasanavatharanaya.htm 2019-10-29 3 MB
Sihala_Vatthu.htm 2019-10-28 2 MB
Suvisi_Gunaya.htm 2019-10-29 5 MB
Ubhaya_Prathimokshaya.htm 2019-10-29 826 KB
Upasampada_Sheelaya.htm 2019-10-29 4 MB
Vidarshana_Bhavana_Kramaya.htm 2019-10-29 2 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 2019-10-28 9 MB
Wanchaka_Dharma.htm 2019-10-29 2 MB
bjt_newbooks-for-android-app.zip 2019-08-25 3 GB
pirith-offline-computer.zip 2019-10-08 109 MB
tipitaka-app-android.apk 2019-11-10 149 MB
tipitaka-app-android-fts-db.zip 2019-11-08 62 MB
tipitaka-app-linux-v2.zip 2019-11-07 172 MB
tipitaka-app-mac-v2.zip 2019-11-07 170 MB
tipitaka-app-windows-v2.zip 2019-11-07 168 MB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය.jpg 2019-09-02 3 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 2019-11-05 57 MB
කේතුමතී රාජධානිය - කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමි.pdf 2019-09-01 629 KB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි.pdf 2019-09-02 11 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 2019-10-28 98 MB
නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය - කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි.pdf 2019-10-29 483 KB
පරමත්ථමඤ්ජුසා විසුද්ධිමග්ගටීකා - ධම්මපාල ථෙර.pdf 2019-11-05 318 MB
පාලි හුරුව කඩිනම් පාඨමාලාව - බලංගොඩ ඤාණවිහාරි හිමි.zip v2 2019-09-18 30 MB
පිරිවෙන් පාලි.pdf 2019-11-05 7 MB
පිරුවානා පොත් වහන්සේ - v2.pdf 2019-10-20 22 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl 2019-11-05 1 MB
විජය සූත්‍රය.pdf 2019-09-02 699 KB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 2019-11-05 395 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.0.xlsx 2019-10-08 8 MB
සිරි ජිනවංස ථේරාපදානය - දිගන සුගතවංස හිමි.pdf 2019-11-05 3 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴