මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2018-01-02 Evening Part 1.mp3 2018 20 MB
2018-01-02 Evening Part 2.mp3 2018 36 MB
2018-01-02 Morning Part 1.mp3 2018 25 MB
2018-01-02 Morning Part 2.mp3 2018 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴